فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری صفحه 4

بررسی اندیشه های ایروین آلتمن

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اندیشه های لئونارد دوهل

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

این پژوهش جهت ارائه در رشته شهرسازی آماده شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اندیشه های فرانک لوید رایت (Lloyd Wright)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات والتر گروپیوس (Walter Gropius)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریات تونی گارنیه (Tony Garnier)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات مارتین هیدگر در شهرسازی (Martin Heidegger)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریات میشل فوکو در شهرسازی (Michel Foucault)

دانلود پاورپوینت نظریات میشل فوکو در شهرسازی (Michel Foucault)، در 25 اسلاید. این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد. فهرست عناوین: بیوگرافی، رویکرد های تاثیر گذار بر فوکو، دو تقسیم بندی از روشنفکر، آثار میشل ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل لایه و فایل پروژه طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران

دانلود فایلهای GIS لایه‌ها، شیپ‌فایل ها و پروژه های طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران. این فایل فشرده شامل لایه‌های مختلف GIS راه‌ها، کاربری، بلوک و پارسل و پهنه بندی منطقه می باشد که هم به صورت فایل پروژه MXD و هم SHP قابل استفاده است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریات اوژن هنارد

دانلود پاورپوینت نظریات اوژن هنارد، در 16 اسلاید. این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد. طرح خیابان های آینده هنارد، علاوه بر ارائه نقطه نظرهای ترافیکی، بازتابی از به کارگیری فنون جدید در بلوک های آپارتمانی است ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)

پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)، در 15 اسلاید. این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد. تجربه یا کنش فضایی (practice of space): این فضا بر بعد کالبدی و محسوس آن ناظر است؛ بر تجربه کالبدی افراد و درک ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر

دانلود فایل پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر، در 12 اسلاید. این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد. نظريه هاي دیگر ولتر سیاسی : او نه موافق حکومت سلطنتی است و نه جمهوری، بلکه خواستار رژیمی منطبق بر قانون اساسی است ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 127