فایل های دسته بندی فقه و معارف اسلامی - صفحه 1

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس1: آستین‌های خالی

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم درس آستین‌های خالی در قالب ورد و شامل 9 صفحه.متن درس ماده خوبی برای شروع تدریس است. بنابراین، بیش از هر چیز مناسب است در دانش آموزان شوق شنیدن قصه و تحقیق و جست و جو درباره موضوع آن را ایجاد کنید. این کار می...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق فلسفه حج

آشنایی با احکام و آداب حج. تحقیق فلسفه حج، در قالب فایل pdf. در این مقاله سعی شده که احکام و مسئله های حج بررسی شود. تا خواننده بهتر با فلسفه حج آشنا شود ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس1 : دسته گلی از آسمان

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم درس دسته گلی از آسمان در قالب ورد و شامل 11 صفحه. در درس سخن آسمانی سال سوم، دانش آموزان با قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شدند. در این درس به طور مبسوط تر با موضوعات و مضامین قرآنی آشنا شده و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل موثر بر رشد اخلاقی از دیدگاه قرآن

اخلاقى از مسائل مورد توجه افراد و ملتها با دين و آيـين متفـاوت بـوده و اسـت. اين توجه بدان جهت است كه رشد اخلاقى در حيات مادی و معنوی انسان نقش بسزايى دارد و بدون آن، حيات دنيايى و حيات معنـوی و اخـروی قـرين سـعادت نخواهـد بـود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس7 : نماز در کوهستان

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم درس نماز در کوهستان در قالب ورد و شامل 9 صفحه. موضوع این درس آموزش تیمم است. دانش آموزان طی فرصت‌های یادگیری که کتاب و معلم فراهم می‌کنند، با شرایط وجوب و نحوه انجام دادن تیمم آشنا می‌شوند و آن را به طور عم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان در اسلام

انسان همواره در کانون اندیشه بشری یکی از مهمترین دغدغه ها بوده است. توجه به انسان تنها بدین سبب نیست که او یکی از موجودات این عالم است

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس16 : داناترین مردم

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم درس داناترین مردم در قالب ورد و شامل 9 صفحه. اگر چه معرفت و شناخت تمام جنبه‌های شخصیتی امام باقر علیه السلام برای ما انسان‌های عادی و محدود در عالم طبیعت غیرممکن است، در درس داناترین مردم تلاش شده در حدّ امکا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس8 : جشن تکلیف

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم درس جشن تکلیف در قالب ورد و شامل 11 صفحه. وقتى پسر یا دختر بالغ شدند؛ یعنى به سنّ معیّنى رسیدند که بتوانند تکلیف هاى الهى را انجام دهند، به آنان مکلّف گفته مى شود. به تکلیف رسیدن برای دانش آموزان یک عید به حس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرقه های شبه مذهبی

دانلود پاورپوینت فرقه های شبه مذهبی، در 13 اسلاید. اصطلاح فرقة شبه مذهبی هزاران سال مفهوم مذهبی داشته است. در معنی سنتی این اصطلاح به گروهی از مردم اشاره میکند که بر اساس دینی رسمی و به شکل خاصی عبادت میکنند با مراسم مذهبی به جای می آورند. برای بسیاری از مردم اصطلاح فرقۀ شبه مذهبی معنای بدی دارد ..

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت غش در معامله

پاورپوینت غش در معامله، در 15 اسلاید. غش در معامله یعنی گول زدن یا فریب مشتری به این معنا که صاحب کالا جنس معیوب خود را به‌عنوان سالم عرضه کند و به‌نوعی قالب مشتری کند. یکی از کسب های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم، درس6: پیامبران خدا

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم درس پیامبران خدا در قالب ورد و شامل 8 صفحه.آقای امیری معلم کلاس، سه کلمه خدا، پیامبر، مردم را روی تابلوی کلاس نوشته است و از دانش آموزان می‌خواهد با این کلمات جمله بسازند. هریک از دانش آموزان جمله‌ای را که س...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم، درس 1: هدیه‌های خدا

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم درس هدیه‌های خدا در قالب ورد و شامل 10 صفحه.اولین درس بخش خداشناسی درباره کلاسی است که دانش آموزان در ابتدای سال کتاب‌های درسی خود را گرفته‌اند و آموزگار با طرح سؤال از اسم کتاب هدیه‌های آسمان بحث را به نعمت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی