فایل های دسته بندی صنایع صفحه 10

جزوه اصول مدیریت

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول حسابداری

جزوه کامل درس اصول حسابداری به صورت تایپ شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر صبوری مباحث مورد بررسی شامل: • آشنایی کامل با روش های تقریب ریشه • انواع روش های درون یابی • پسرو و پیشرو • تقریب عددی انتگرال • مشتقات جزئی • حل معادلات دیفرانسیل به صورت عددی • حل دستگاه های خطی و ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره دو

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدیریت مالی

جزوه کامل درس مدیریت مالی به صورت تایپ شده

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت

جزوه کامل درس سیستم های اطلاعات مدیریت به صورت تایپ شده

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کنترل پروژه

جزوه کامل درس کنترل پروژه به صورت دست نویس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی

جزوه کامل درس فاکتور های انسانی و ارگونومی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه احتمال

جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اقتصاد خرد

جزوه کامل درس اقتصاد خرد به صورت تایپ شده

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اقتصاد کلان

جزوه کامل اقتصاد کلان به صورت تایپ شده

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل

جزوه کامل درس برنامه ریزی حمل و نقل به صورت تایپ شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 306