فایل های دسته بندی نفت و پتروشیمی - صفحه 3

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران

جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی

جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول تئوری و عملی تست های غیر مخرب- شرکت ملی نفت ایران

جزوه اصول تئوری و عملی تست های غیر مخرب- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران

جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی